Home Kennismaking Persoonlijke ontwikkeling Arbeidsomstandigheden Medezeggenschap Navigator Referenties
Buro Baat staat ...... voor Renie Rieffe  Renie Rieffe
 
De dienstverlening die ik aanbied bestaat uit:
1. ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling van OR leden in de vorm van individuele coaching;
2. Ondersteuning bij medezeggenschapswerk en arbo-aangelegenheden in de vorm van coaching, training, advisering en begeleiding.
 
Bij (groeps-)coaching richt ik me op mensen die wensen hun verlangens te volgen. Er achter komen wat je diepste drijfveren zijn of je grootste angsten en weerstanden. Inspireren om vanuit je eigen zelfvertrouwen en opgewektheid de realiteit van je bestaan als uitgangspunt te nemen. Gezond en blij zijn, nu en als basis voor de toekomt is waar ik de ondersteuning bij aanbied.
 
CRKBOMedezeggenschap en arbeidsomstandigheden, hebben beide te maken met de manier waarop medewerkers hun kwaliteiten kunnen inzetten voor de onderneming. Dat is in de visie van Buro Baat een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering in het belang van alle partijen.
Buro Baat kenmerkt zich door een objectieve opstelling en zoekt altijd naar de balans tussen de belangen van de werkgever en de werknemers.
Buro Baat beweegt zich met takt en discipline en is daarmee voor u een betrouwbare partner. Buro Baat wil de overeengekomen werkzaamheden op een efficiënte en authentieke manier kunnen uitvoeren.
 
Ben je benieuwd naar mijn CV, vraag deze dan op via het het e-mailadres bij contact.
 
Waarom met Buro Baat aan de slag? Omdat: Na een kennismakingsgesprek wordt na het overeenkomen van de opdracht de uitvoering gestart. Specifieke onderdelen van de overeenkomst zijn:
Links Contact