Home Kennismaking Persoonlijke ontwikkeling Arbeidsomstandigheden Medezeggenschap Navigator Referenties
Coaching, training, advisering en begeleiding zie ik als middelen om werkgerelateerde leerprocessen bij medewerkers te faciliteren. Hierdoor kunnen zij zich als medezeggenschapper ontwikkelen en daardoor de organisatie doen groeien. Passende coaching, training, advisering en begeleiding stimuleren medewerkers hierin om zingeving, creativiteit en uitdaging te ontdekken en daarmee zowel zichzelf verder te ontwikkelen zoals ook beter te presteren. Buro baat richt zich bij coaching, advisering en begeleiding op het proces. De inhoud is en blijft van de eigenaar (OR / ORlid / organisatie).
 
1. Het functioneren van de ondernemingsraad (OR) / personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 
Dit is gericht op: Coaching en/of training zijn met name gericht op de samenwerking en het stimuleren van het zelf ontwikkelend vermogen van dit team zodat de OR / PVT dit in toenemende mate zelf vorm kan geven.
 
Advisering en begeleiding kan betrekking hebben op het kiezen van de medezeggenschapsstructuur, het organiseren van de werkzaamheden zoals het kiezen voor een ambtelijk secretaris, het vastleggen van de onderlinge afspraken in een werkwijze en het vastleggen van de werkafspraken en voorwaarden zoals faciliteiten met de werkgever (in een overeenkomst).
 
 
2. Arbeidsomstandigheden
 
Training en overdracht van kennis over de arbowet- en regelgeving en instrumenten zoals de RI&E (Risico Inventarisatie & Inventarisatie) aan OR / PVT leden die arbeidsomstandigheden als specifiek aandachtsterrein hebben. Als onderdeel van de training vormen onderhandelen en communiceren met bestuurder en achterban een wezenlijk onderdeel.
 
Coaching van OR / PVT leden bij de uitvoering van de specifieke arbo-werkzaamheden.
 
Links Contact